Privacy & Cookies

Hemlock Group & Hemlock Interieur Beheer hechten veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Deze privacyverklaring legt uit hoe Hemlock Group & Hemlock Interieur Beheer uw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken en beschermen binnen het kader van uw bezoek aan de website en/of als opdrachtgever. Hemlock Group & Hemlock Interieur Beheer, beiden gevestigd aan Kruisbaak 51 te (2165 AZ) Lisserbroek, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Hemlock Group & Hemlock Interieur Beheer verwerken uw gegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten/producten en deze zelf aan ons verstrekt.

De gegevens die wij verwerken bestaan onder andere uit:

– Voor- en achternaam

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– IP-adres

– Gegevens over uw activiteiten op onze website

– Bankrekeningnummer

– Overige gegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken in correspondentie en telefonisch.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder toestemming persoonlijke

gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via het contactformulier op onze website.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Hemlock Group & Hemlock Interieur Beheer verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Om de overeenkomst van opdracht te kunnen uitvoeren

– Het afhandelen van uw betaling

– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

– Om goederen en diensten bij u af te leveren

-Hemlock Group & Hemlock Interieur Beheer verwerken ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Hemlock Group & Hemlock Interieur Beheer nemen niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Hemlock Group ) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Hemlock Group & Hemlock Interieur Beheer bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan of als strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Bij een open sollicitatie worden de gegevens maximaal vier weken bewaard.

Delen van persoonsgegevens met derden

Hemlock Group & Hemlock Interieur Beheer delen uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Hemlock Group & Hemlock Interieur Beheer blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Hemlock Group & Hemlock Interieur Beheer gebruiken alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle

informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Op onze website worden algemene bezoekgegevens, zonder dat deze bezoekers zich identificeren bijgehouden. Zoals het IP-adres en het door u gebruikte operating system, webbrowser en de meest gevraagde pagina’s. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de site te zetten. Op deze wijze kunnen wij onze dienstverlening aan u verder optimaliseren.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Hemlock Group of Hemlock Interieur Beheer en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot

intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar Hemlock Group of Hemlock Interieur Beheer via het contactformulier op onze website.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier werkweken, op uw verzoek. Hemlock Group  & Hemlock Interieur Beheer willen u er tevens op wijzen dat u meer over uw rechten kunt lezen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Hemlock Group & Hemlock Interieur Beheer nemen de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Hemlock Group of Hemlock Interieur Beheer.

Dit kan via het contactformulier op onze website.

Klik hier voor meer informatie over cookies